Pottifrisk (2015-2019)

(Oppdatert: 25.02.2019) Pia Heltoft

Prosjekttittel: Bedre settepotetkvalitet gjennom økt kunnskap og metodeutvikling knyttet til problematiske skadegjørere

Kortnavn: Pottifrisk

Prosjektets varighet: 2015-2019

Hovedmål: Styrke norsk potetproduksjon gjennom økt kunnskap om sykdommer som overføres med settepoteter og nye tiltak som reduserer smittenivået.

Delmål

  • Utvikle og implementere metoder for deteksjon av latente bakterie-og soppinfeksjoner
  • Optimalisere dyrknings-og lagringsbetingelser for å hindre utvikling og spredning av sykdomsorganismer på settepoteter

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: May Bente Brurberg, NIBIO Plantehelse, tlf 92609364, e-post: may.bente.brurberg@nibio.no

Samarbeidspartnere: Norsk Landbruksrådgivning

Bransjepartnere: Bama, Bayer, Findus, Gartnerhallen, Lærdal Grønt, Norgro, Orkla/Kims, Strand Unikorn, Totenpotet og 7Sense.

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, bransjepartnere

Resultater:

 

Presentasjoner:

Pottifrisk (foredrag v/May Bente Brurberg på Bransjemøte 19/1/2016)

 

Nyheter:

På jakt etter usynlege sjukdommar (NIBIO, 3/2/2015)

Pottifrisk innvilget -målet er bedre settepotetkvalitet (Fagforum Potet, 4/3/2015)

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.