Andre

(Oppdatert: 18.07.2016)

Norske delikatessepoteter til kvalitetsbevisste nordmenn. I et forprosjekt ble det testet 9 forskjellige sorter av potet i to ulike forsøksfelt. Prosjektet så på hvilke sorter som egnet seg for småpotetproduksjon, og en fikk økt kunnskap om dyrkingsteknikk for produksjon av småpotet. Røde sorter fikk best karakter.  Rapport fra forprosjekt. Prosjektleder Stanislav Strbac, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

 

Økt produksjon / Sikring av omsetningen hos grossist i Nordland for de som produserer større kvanta (2006-2009). Kontaktperson: Anne Marit Isachsen Norsk Landbruksrådgiving Nord. Resultater fra prosjektet.

 

 

Auke av produksjonsarealet for potet i Rogaland (2009-2011). Norsk Landbruksrådgiving Rogaland.