Arbeid med bransjestandard for PCN (2009-2011)

(Oppdatert: 04.01.2018)

Historien bak arbeidet med bransjestandard

I Mattilsynets arbeid med nye reviderte retningslinjer for Forvaltningspraksis for PCN  kom det fram ønsker fra Mattilsynet om at potetbransjen selv skal utarbeide en bransjestandard for PCN som alle kan enes om. Dette var bakgrunnen for at arbeidet ble satt i gang.

Fagforum Potet fikk sent i april 2010 oppdraget med å lage et forslag til en slik bransjestandard. Styringsgruppa satte ned ei arbeidsgruppe på tre personer, og gruppa startet opp sitt arbeid i august 2010. Forslag til Bransjestandard ble lagt fram på møte 28. oktober 2010. Potetbransjen sendte deretter inn sine høringsinnspill. 

Ei arbeidsgruppe jobbet seg fram til et revidert forslag i løpet av høsten 2011. Bransjestandarden ble justert noe etter bransjens innspill på Bransjemøte på Dal 27/10/2011, og etter møte med referansegruppe nedsatt av Mattilsynet. Målet var at ny Bransjestandard skulle være klar for å tas i bruk fra sesongen 2012. Det blir full implementering fra 2013.

 

Kartlegging av PCN 

Et kartleggingsprogram for PCN startet i Norge i 2009, og resultatene fra kartlegginga finner du på Mattilsynet sine sider.

Planen er at alle arealene som nyttes til potetproduksjon i Norge skal kartlegges. Det er Bioforsk Plantehelse som tester disse jordprøvene for  PCN.

I EU er det innført et nytt forvaltningsregime for PCN, og et stort kartlegginsarbeid er startet opp også her. Samtidig vil bruken av nematicider (nematodemidler) blir forbudt i EU fra 2015. I Norge er bruk av nematicider ikke tillatt.

Det har vært studier om PCN ved Bioforsk Plantehelse og flere andre steder i verden. Det er viktig at norsk potetbransje følger med på ny kunnskap om PCN. Bransjestandarden bør derfor revideres etter noen år.  

 

Arbeid med Bransjestandard for PCN

Nasjonal bransjestandard for PCN (11/11/2011), endelig versjon er anerkjent av Mattilsynet, og vil gjelde fram til en revidering blir foretatt. Tidspunktet for revidering vil være avhengig av når det kommer ny kunnskap og erfaringer om PCN. 

Arbeidsgruppa avsluttet sin arbeid med nasjonal bransjestandard 27. oktober 2011.

Den 8/11/2011 ble nasjonal bransjestandard for PCN behandlet i referansegruppa, og det ble gjort noen justeringer til gjeldende standard.

 

Hva er PCN? 

Potetcystenematoder (PCN) er cystedannende nematoder som gir store skader i potetåkeren hvis den får anledning til å oppformere seg. Det tar tid for PCN å bygge seg opp i en åker, og kan med et normalt vekstskifte være i åkeren i lang tid uten at man er klar over det. Det finnes to ulike arter av PCN:

a) Gul PCN:

Globodera rostochiensis.

4 kjente raser i Norge: RO1, RO2, RO3 og RO4.

b) Hvit PCN:

Globodera pallida.

3 kjente raser: PA1, PA2 og PA3.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.