Nasjonal bransjestandard for PCN

15.03.2011 (Oppdatert: 05.12.2016) Borghild Glorvigen

Nasjonal bransjestandard for PCN er potetbransjens beskrivelse av hvordan potetprodusenter kan oppfylle regelverkets krav med hensyn til PCN, og hvordan dette kan skje i samarbeid med varemottakere og andre.  

 

Arbeidet med Nasjonal Bransjestandard for PCN:

Første Forslag til Bransjestandard for PCN (av 25/10/2010)  ble lagt fram på møte i Letohallen 28. oktober 2010. Potetbransjen ble oppfordret til å delta på diskusjonen i møtet, og å komme med innspill til forslaget. Høringsfristen ble satt til 17. november, men ble senere utvidet til 22. desember.

Det har vært stort engasjement om Bransjestandard, og hele 27 uttalelser fra ulikt hold ble levert inn før fristen i desember 2010. I undermappa Høringsuttalelser er det en oversikt over alle uttalelsene.

Nytt forslag til nasjonal bransjestandard for PCN ble lagt fram på møte i Bransjeforum på Dal 27/10/2011. Deretter ble det noen få justeringer, og forslaget ble lagt fram på møte i Mattilsynets referansegruppe (se nedenfor) 8/11/2011. Mattilsynet anerkjente så nasjonal bransjestandard for PCN.  

 

Referansegruppe: Referansegruppa ble nedsatt av Mattilsynet, for å gi råd til Mattilsynet. Deretter var det  Mattilsynet som valgte om Nasjonal bransjestandard for PCN skulle anerkjennes eller ikke. 

Referansegruppa besto av: 

- Bioforsk Plantehelse: Ricardo Holgado

- HOFF Norske potetindustrier: Halvor Alm

- KSL Matmerk: Henrik Solbu/Tom Roterud

- Maarud AS: Jan Arne Broen

- Norges Bondelag: Jens Edvard Kase og Erik Almhjell

- Norges Gartnerforbund: Oddmund Fodstad

- Norsk Landbruksrådgiving: Tor Anton Guren (NLR SørØst)

- Mattilsynet: Håkon Petter Brække, Randi Knudsen og Terje Røyneberg.

 

Nasjonal bransjestandard gjelder fra 1/1/2013

 

Veileder for nasjonal Bransjestandard for PCN

En kort veileder med enkle "kjøreregler" for ulike situasjoner for potetcystenematoder (PCN). På garder uten smitte av potetcystenematode (PCN) og på garder med smitte av gul PCN anbefales det litt ulike forholdsregler. Les mer om veilederen her.

 

Veileder om transport av potet til mottak

Alle som transporterer potet har en viktig rolle i å hindre spredning av potetcystenematoder (PCN). Alle som kjører poteter for produsentene kjenner til PCN-status på garden. Denne korte veilederen inneholder retningslinjer for transport av potet.Les mer om transportveilederen her. 

 

Referat fra møtet på Letohallen (28/10/2010). Deltakerliste.

Resultater fra gruppearbeid om PCN på Nasjonalt Potetseminar (Hamar 24.-25. januar 2011).

Tips om mekanisk akselrengjøring (Grimme)

 

 Potetåker med angrep av PCN. Foto: Arne Vagle

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.