Høringsuttalelser

15.03.2011 (Oppdatert: 05.12.2016) ,  Borghild Glorvigen