Regelverk

15.03.2011 (Oppdatert: 05.12.2016) ,  Borghild Glorvigen

Potetcystenematoder (PCN) har stor økonomisk betydning nasjonalt og internasjonalt. Funn av PCN på driftsenheter i Norge vil gi store økonomiske konsekvenser for dyrkere som er berørt.

 

Karanteneskadegjører 

Gul PCN (Globodera pallida) og hvit PCN (Globodera rostochiensis) er karanteneskadegjørere. En karanteneskadegjører er en planteskadegjører som kan være vanskelig å bekjempe, og som kan gi store skader i planteproduksjonen, hvis de får etablere og spre seg. Karanteneskadegjørere reguleres av Matloven. 

Andre viktige karanteneskadegjørere som potetnæringa frykter er bl.a. lys potetringråte (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus), mørk ringråte (Ralstonia solanacearum), potetkreft (Synchytrium endobioticum) og koloradobille (Leptinotarsa decemlineata).

 

Fovaltningspraksis

Forvaltningspraksis ved påvisning av PCN - potetproduksjon og planteproduksjon (22/04/2013).

 

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere 
Formålet med forskriften er å hindre introduksjon og spredning av planteskadegjørere, bekjempe eller utrydde eventuelle utbrudd i Norge og sikre produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale med best mulig helse og tilfredsstillende kvalitet (§ 1).

Det er forbudt å spre planteskadegjørere som er nevnt i vedlegg 1 og vedlegg 2 (dersom de forekommer på planter og andre emisttebærende emner angitt i vedlegget) (§ 4).

Vedlegg 1 (Planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge).

Vedlegg 2 (Planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge dersom de forekommer på visse planter og andre smittebærende emner).

 

Meldeplikt om planteskadegjørere. Har du kjennskap til eller mistanke om at det på din eiendom finnes planteskadegjørere nevnt i vedlegg 1 eller 2 i plantehelseforskrfiten, har du plikt til straks å melde fra til nærmeste distriktskontor i Mattilsynet om dette (tlf. 06040) (§ 38 Meldeplikt). Les mer om meldeplikt hos Mattilsynet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.