Dyrkingsteknikk og lagring

(Oppdatert: 05.12.2016)

 Dyrkingstekniske forsøk i tidligpotet Solist (2013-2015). Prosjektet er et samarbeid mellom rådgivingsenhetene Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (kontaktperson Ingrid Myrstad) og Landbruk Nord (kontaktperson Kristin Sørensen).

 

Dyrkingsteknikk mot skurv (2009-2012). Samarbeid med Bioforsk Plantehelse og potetbransjen. Prosjektleder Eldrid Lein Molteberg, Bioforsk Øst Apelsvoll.

 

Dyrking av minipotet (2009-2011). Landbruk Nord og OTTAR. Ulike sorter dyrket ved ulik setteavstand. Samarbeidsprosjekt mellom Produsentorganisasjonen OTTAR og Landbruk Nord. Resultatene er tilgjengelig for Produsentorganisasjonen OTTAR sine medlemmer. Kontaktperson: Kristin Sørensen, Landbruk Nord.

 

Dyrking av sjukdomsfrie settepoteter til fjells (2009-2011). Finansiering: FMLA Hedmark, FMLA Oppland, Strand Brænderi. Samarbeidsprosjekt mellom Valdres forsøksring, Nord-Østerdal forsøksring, Bioforsk Øst Apelvoll og Bioforsk Øst Løken. Prosjektleder Per J Møllerhagen.

 

Settepotetstørrelse, setteav stand og settetid i Arielle og Solist (2007-2009). Bioforsk Landvik. Forsøkene er lagt hos Forsøksringen SørØst og Agder forsøksring. Prosjektleder Erling Stubhaug, Bioforsk Øst Landvik.

 

Setteavstand i Folva og van Gogh (2009). Landbruk Nord. Ulike setteavstander til Folva og Van Gogh. 20, 30 og 40 cm. Underlag for dyrkingsveileder. Resultatene er tilgjengelig for alle (mars 2010). Kontaktperson: Kristin Sørensen, tlf926 59 472 / 908 40 936.

 

Lagring av potet,  og kjølelager i potet og grønnsaker. Kontaktperson: Jon Olav Forbord, Stjørdal og omegn forsøksring.

Settepotetstørrelse og setteav stand i Berber (2006-2008). Prosjektleder Erling Stubhaug, Bioforsk Øst Landvik.

Settetid, høstetid og kvalitet til ferskpotet (2007-2009). Prosjektleder Erling Stubhaug, Bioforsk Øst Landvik.

Småpotetproduksjon. Norsk Landbruksrådgiving Rogaland.

Sorteringstidspunkt og størrelser i Innovator (2008- ). Bioforsk Øst Apelsvoll. Forsøkene er lagt til Namdal forsøksring og Apelsvoll.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.