Fysiologisk kvalitet av settepoteter (2005-2009)

02.06.2016 (Oppdatert: 05.12.2016) ,  Borghild Glorvigen

 Prosjekttittel: Fysiologisk kvalitet av settepoteter

Prosjektets varighet: 2005-2009

Prosjekteier: Bioforsk Øst Apelsvoll

KontaktpersonEldrid Lein Molteberg, Bioforsk Øst Apelsvoll

Samarbeidspartnere: Bioforsk Nord og Norsk Landbruksrådgiving, Settepotetdyrkernes landslag.