Balansert næringsforsyning til potet

(Oppdatert: 05.12.2016)

Prosjekttittel: Balansert næringsforsyning til potet

Prosjektmål: Prosjektet så på ulike gjødslingsstrategier i potet, både i forhold til nivå, plassering og fordeling gjennom sesongen. Det fokuseres på å forbedre grunnlaget for anbefalinger omkring nitrogen- og fosforgjødsling til potet.  

Finansiering: Yara og SLF (Statens landbruksforvaltning).

Kontaktperson:  Kristian Haug, Bioforsk Øst Apelsvoll

 

Haug, K., Molteberg, E. & Nybråten, R. (2003) Startgjødsling til potet. Grønn forskning s. 248-250

 

Molteberg, E., Haug, K. & Nybråten, R. (2003) Ulike gjødslingssystemer til Saturna. Grønn forskning s. 250-254

 

Haug K., Nybråten R. Startgjødsling til potet 2003-2005. Bioforsk FOKUS 1(2)