Flex-gjødsling til potet (2007-2008)

(Oppdatert: 05.12.2016)

I Vestfold Forsøksring ble det i 2007 og 2008 utført en praktisk sammenligning av Flex-gjødslingssystemet og bondens tradisjonelle gjødsling til poteter.

Bakgrunnen for prosjektet var å etterprøve påstanden om at "med Flex gjødslingssystem kan man inntil halvere fosforgjødslinga uten reduksjon i avling og kvalitet sammenlignet med tradisjonell gjødsling". Prosjektet var et BU-prosjekt med midler fra Fylkesmannen i Vestfold med Flex Agri AS, Norsk Landbruksrådgiving Viken og tre gårdbrukere hvert år som utøvende parter. 

Rapport for 2007

Rapport for 2008