Forbedring av indre kvalitet med kalsiummagnesium-gjødsel (2006-2009)

(Oppdatert: 05.12.2016)

Prosjekttittel: Forbedring av indre kvalitet med kalsiummagnesium-gjødsel

Hovedmål: Målet var å finne fram til ei gjødsling som kan være med å redusere innholdet av indre defekter (kolv, sentralnekrose og fysiologisk betinget rust) i utsatte potet sorter. Samtidig ønskes ei gjødsel som ikke påvirker pH.

Kontaktperson: Ønsker du å vite mer om forsøkene og resultatene kan du ta kontakt med Solør-Odal Landbruksrådgiving.

Samarbejdpartnere: Bioforsk Apelsvoll, Findus Norge AS, Maarud A/S, KiMs, Yara