Fosforprosjekt i Vestre Vansjø (2008-2010)

(Oppdatert: 05.12.2016)

Beskrivelse: Med bakgrunn i den meget dårlige vannkvaliteten i vestre og nedre Vansjø har Landbruks- og matdepartementet bevilget betydelige beløp til Tiltaksprosjekt i Vestre Vansjø for å få redusert forsfortapene. Midlene skal brukes til ekstra miljøtiltak i landbruket i tråd med "Handlingsplan for vestre Vansjø".

Prosjektmedlemmer: Bioforsk Øst Apelsvoll og Fylkesmannen i Østfold, i tett samarbeid med Forsøksringen SørØst.

Kontaktperson: Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø.

Resultater fra prosjektet finnes herFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.