Gjødsling til Folva og van Gogh

(Oppdatert: 05.12.2016)

Prosjekttittel: Gjødsling til Folva og van Gogh

Prosjektmål: Ulike gjødselmengder og ulik forgrøde (åker eller eng). Underlag for dyrkingsveileder.

Kontaktperson: Kristin Sørensen, Landbruk Nord

 

Samarbeidsprosjekt mellom Produsentorganisasjonen OTTAR og Landbruk Nord.

 

 

Resultatene er tilgjengelig for Produsentorganisasjonen OTTAR.