Plantevern

(Oppdatert: 18.07.2016)

 

Godkjenningsprøving og veiledningsprøving. Middelprøving (soppmidler). Samarbeid med Mattilsynet, Norsk Landbruksrådgiving, plantevernmiddelfirmaer. Prosjektleder Arne Hermansen, Bioforsk Plantehelse.

 

Godkjenningsprøving og veiledningsprøving. Middelprøving (ugrasmidler). Samarbeid med Mattilsynet, Norsk Landbruksrådgiving, plantevernmiddelfirmaer. Prosjektleder: Kirsten Semb Tørresen, Bioforsk Plantehelse.

 

VIPS - varsling av skadegjørere i grønnsaker og potet. Utvikling av operative varsler for potettørråte, potetsikader, teger. Hjemmeside. Samarbeid mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving, Finansiering gjennom Handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Prosjektleder Arne Hermansen, Bioforsk Plantehelse.