Sjukdom

(Oppdatert: 18.07.2016)

 

Skurvprosjekt (2008-2012). Kartlegging av skurvtyper, bekjempelse av skurv, nye diagnosemetoder. (Improved potato quality by reduced skin blemish diseases (scab and scurf) in Norwegian potato production.) Samarbeid med Bioforsk Øst, Bioforsk Nord, Norsk Landbruksrådgiving, Potetbransjen. Helsinki University, SCRI (Scottish Crop Research Institue), USDA (United States of America, Department of Agriculture). Finansiering: NFR, Matfondet, Jordbruksavtalen, Potetbransjen. Les mer om prosjektet. Prosjektleder Arne Hermansen, Bioforsk Plantehelse.

 

REDUCE (= Reduced pesticide loads and risk in cropping systems). Dosering av tørråtemidler ut fra varslingsmodell og sortsresistens. Utvikling av risikomodell for knollinfeksjoner. Dosering av tørråtemidler ut fra varslingsmodell og sortsresistens. Forsøkene er lagt hos Forsøksringen SørØst, Solør-Odal Landbruksrådgiving og Bioforsk Plantehelse på Ås. Prosjektleder: Kirsten Semb Tørresen, Bioforsk Plantehelse. Les mer om prosjektet. Ansvarlig for tørråteprosjektet:  Arne Hermansen, Bioforsk Plantehelse.

 

Varsling av tørråte i potet. Testing av nye og etablerte varslingsmodeller. Samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Finansiering LMD (Landbruks- og Matdepartementet). Prosjektleder Arne Hermansen, Bioforsk Plantehelse.

 

Rattelvirus. Forbedret testmetodikk og identifisering av stammer. Samarbeid med Graminor, Strand-Unikorn, Maarud, Gartnerhallen. Finansiering: Norges Forskningsråd (NFR), Jordbruksavtalemidler, Graminor, Strand, Maarud, Gartnerhallen. Prosjektleder Carl J Spetz, Bioforsk Plantehelse.

 

Ok-program ringråte. Lys ringråte. Landsdekkende kartlegging (1999-2009). Finansiering: Mattilsynet. Prosjektleder Juliana IS Perminow, Bioforsk Plantehelse. Les mer om lys ringråte.

 

Ok-program ringråte. Mørk ringråte. Analyse av vann i og rundt bedrifter med potetimport. Det er siden 2003 gjennomført kartleggingsundersøkelser i Norge for mørk ringråte i potet. Finansiering: Mattilsynet. Prosjektleder Juliana IS Perminow, Bioforsk Plantehelse. Det er ikke funnet mørk ringråte i Norge. Rapporter finnes på Mattilsynets sider. 

 

Potetvirus Y (PVY) - årsak til sprekking i tidligpotetsorten Juno (2007-2009). Norsk Landbruksrådgiving Agder, i samarbeid med Bioforsk Plantehelse. Les mer om sprekking i Juno her.

 

Tørråtestrategi og vasking/holdbarhet for Ringerikspotet (2009). Tørråtestrategier, holdbarhet av vaska potet. Samarbeid med Ringerikspotet BA og Nofima-Mat. Finansiering: Innovasjon via Høgskolen i Buskerud. Prosjektleder Arne Hermansen, Bioforsk Plantehelse.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.