Skadedyr

(Oppdatert: 18.07.2016)

Kartlegging av virusoverførende bladlus i potet i 2011 -

Bladlusoverført virus er et problem i potet i Norge. Hvert år er det settepotetpartier i den sertifiserte avlen som ikke kan godkjennes fordi innholdet av PVY (potetvirus Y) eller PVA (potetvirus A) er for høye. Dette kan gi store avlingstap. Vi har ikke god nok kunnskap om hvilke lusarter som herjer i potetåkrene. NLR og Bioforsk Plantehelse startet et nytt prosjekt sommeren 2011. Arbeidet ble utvidet i  2012. Deltakere i prosjektet: NLR Agder, NLR Viken, Solør-Odal LR, Hedmark LR, Maarud AS, Re settepotetforretning, Overhalla Klonavlssenter, Strand Unikorn og NORGRO. Arbeid og resultater fra 2011 presenteres her. 

 

Dyrking av sennepsplante som tiltak mot potetcystenematode (PCN) for å forbetre regional potetproduksjon

Sennepsplante er ei plante i slekta Brassica som tidligare er påvist som kjelde til biofumigantar med aktivitet mot PCN. Dei verksame stoffa mot PCN frå Brassica er såkalla glukosinolatar. Dyrking av sennepsplante vil blit utprøvd i Midt-Noreg. Se prosjektbeskrivelsen her. Prosjektleder: Mette Feten Graneng. NLR Sør-Trøndelag.

 

Studier av (PCN) Globodera spp. i nordlige områder for å forbedre bekjempelse og oppdatering av kunnskap som grunnlag for forvaltning og for utforming av regelverk (2010-2013). English: Studies on the biology og potato cyst nematodes (Globodera spp.) under Nordic conditions for imporving management and regulation in Norway (2010-2014). Se prosjektbeskrivelsen her (engelsk). Project manager Ricardo Holgado, Bioforsk Plantehelse.

 

Bekjempingsterskel for potetsikade, VIPS (2003- ). Bioforsk Plantehelse. Forsøkene er lagt i Forsøksringen SørØst, Norsk Landbruksrådgiving Hedmark og Vestfold. Prosjektleder Arild Andersen, Bioforsk Plantehelse.

 

Bekjempingsterskel for tege, VIPS (2007- ). Bioforsk Plantehelse. Forsøkene er lagt i Solør-Odal Landbruksrådgiving . Prosjektleder Arild Andersen, Bioforsk Plantehelse.

  

Potetcystenematoder (PCN). Pilotprosjekt for forbedret bekjempelse av PCN (2009). Samarbeid med Julius Kühn Institutt Tyskland. Finansiering: Norges Forskningsråd,  Maarud, Mattilsynet. Prosjektleder Ricardo Holgado, Bioforsk Plantehelse.

 

OK-program potetcystenematode. Landsdekkende kartlegging (2009-). Finansiering: Mattilsynet. Mer informasjon om kartleggingen. Resultater finner du her. Prosjektleder Randi Knudsen, Mattilsynet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.