Sikring av produksjon i Nordland (2006-2009)

02.06.2016 (Oppdatert: 05.12.2016) ,  Borghild Glorvigen

 Prosjekttittel: Økt produksjon / sikring av omsetningen hos grossist i Nordland for de som produserer større kvanta

Prosjektets varighet: 2006-2009

Kontaktperson: Anne Marit Isachsen Norsk Landbruksrådgiving Nord