Sorter

(Oppdatert: 18.07.2016)

 

Fremavl potet. Sortsbank, virusrensing, vevskultur, karantene, virustesting, kompetansesenter. Finansiering: Graminor, Overhalla,  Genressursenteret, Mattilsynet. Prosjektleder: Dag Ragnar Blystad, Bioforsk Plantehelse.

 

Sortsfelt med tidlige og seine sorter. Landbruk Nord. De mest aktuelle halvseinee, halvtidlige og tidlige sortene kjøres i tradisjonelle småruteforsøk hvert år for å følge utvikling i avling og kvalitet over år. Resultatene tilgjengelig for alle (mars 2010). Landbruk Nord. Kontaktperson: Kristin Sørensen, tlf. 926 59 472 / 908 40 936.

 

Hobbyforedling i potet. Samarbeidsprosjekt mellom Grundnes Gård, Graminor og Landbruk Nord. Resultatene tilgjengelige for Grundnes Gård og Graminor. Det kjøres tradisjonelt sortsforsøk etter 3 år med utvelgelse - for å få et bedre grunnlag for utvelgelse av de mest lovende sortene. Først etter ca 10 år vil det kanskje bli resultat av arbeidet.

 

Utprøving av nye tidligsorter til chipsproduksjon. Ansvarlig er Chipsgruppa (Graminor, Bioforsk Øst Apelsvoll, Norsk Landbruksrådgiving, Maarud, KiMs, HOFF, Sørlandschips). Forsøkene er lagt hos Agder Forsøksring, Forsøksringen SørØst og Vestfold forsøksring.

 

Utprøving av nye lagersorter til chipsproduksjon. Ansvarlig er Chipsgruppa (Graminor, Bioforsk Øst Apelsvoll, Norsk Landbruksrådgiving, Maarud, KiMs, HOFF, Sørlandschips). Forsøkene er lagt hos Bioforsk Øst Apelsvoll, Forsøksringen SørØst og Solør-Odal Landbruksrådgiving.

 

Utprøving av norske og utenlandske matpotetsorter. Graminor. Forsøkene er lagt hos Bioforsk Øst Apelsvoll, Graminor (Bjørke) og Solør-Odal Landbruksrådgiving. Kontaktperson: Bjarne Kjøs.  

Utprøving av norske og utenlandske sorter til produksjon av pommes frites. Graminor. Forsøkene er lagt hos Bioforsk Øst Apelsvoll, Graminor (Bjørke) og Solør-Odal Landbruksrådgiving. Kontaktperson: Bjarne Kjøs.

 

Verdiprøving av tidlige sorter. Finansiering Mattilsynet. Samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, Bioforsk Øst Apelsvoll og Graminor. Prosjektleder Per J Møllerhagen.

 

Verdiprøving av halvseine sorter. Finansiering Mattilsynet. Samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, Bioforsk Øst Apelsvoll og Graminor. Prosjektleder Per J Møllerhagen.

 

Verdiprøving av halvseine sorter i Nord-Norge.Finansiering Mattilsynet. Samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, Bioforsk ØstApelsvoll og Graminor. Prosjektleder Per J Møllerhagen.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.