Kortnavn: Graveprøver i potet

Prosjektets varighet: Årlig i uke 35.

Innhold: Hvert år venter potetbransjen spent på årets avlingsprognose. Disse baserer seg på graveprøver som tas ut i 100 (fram til 2015 var det 90 prøver) ulike åkre rundt i Norge, alltid i uke 35. Ei prøve tilsvarer 4 gravinger a 2,5 m2, tilsammen 10 m2. Prøvene tas ut sortene Asterix, Beate, Fakse, Folva, Gulløye, Kerrs Pink, Mandel (fra 2016), Nansen (fra 2018) Pimpernel og van Gogh. Fra 2018 er det ingen graveprøver i sorten Laila. Antall prøver i de forskjellige områdene er bestemt ut fra potetarealet i de enkelte områdene. De 100 graveprøvene fordeler seg slik:

 • Rogaland: 7 prøver
 • Vestfold: 13 prøver
 • Østfold: 5 prøver
 • Romerike: 3 prøver
 • Hedmark, unntatt Solør-Odal: 16 prøver
 • Solør-Odal: 22 prøver
 • Oppland: 10 prøver
 • Oppdal: 2 prøver
 • Møre & Romsdal: 2 prøver
 • Nord-Trøndelag:14 prøver
 • Troms: 5 prøver
Graveprover 0 Ost2017 IMG 8484

Prosjekteier: Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS)

Kontaktperson: Morten Andersen, Gartnerforbundet. Tlf: 975 38 044, e-post: morten@grontprodusentene.no.

Samarbeidspartnere: Lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving (Rogaland, Viken, Øst, Innlandet, Landbruk Nordvest, Trøndelag og Nord-Norge) og HOFF.

Finansiering: GPS