Prosjektets varighet: 2013-2017

Innholdet i prosjektet: Prosjektets hovedmål er økt omsetning og verdiskaping for norske poteter, gjennom bedre utseende og skallkvalitet (blankhet, skurv, riktig knollstørrelse), mulighet for automatisert tørrstoffmåling og å spre positiv informasjon om potetens helseeffekter. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet organiseres i fem delmål og fem arbeidspakker med hver sin arbeidspakkeleder:

  • Økt kunnskap om betydningen av jord og klima for skallkvalitet (Eldrid Lein Molteberg, NIBIO)
  • Bedre settepotetkvalitet – bruk av nye fysiologiske og kjemiske/biologiske metoder som gir bedre skallkvalitet og bedre styring av knollstørrelsen (Tor J Johansen, NIBIO)
  • Optimalisering av utvalgte vekst- og lagringsbetingelser for å forbedre skallkvalitet og lagringsevne (Eldrid Lein Molteberg, NIBIO)
  • Effektiv sortering av indre kvalitet gjennom utvikling av en robust tørrstoff-metode for industriell bruk (Nils Kristian Afseth, Nofima)
  • Dokumentasjon av glykemisk respons (GR) for kokte poteter som måltidskomponent (Simon Ballance, Nofima)

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll, tlf 40482799, e-post: eldrid.lein.molteberg@nibio.no

Samarbeidspartnere: Nofima og Norsk Landbruksrådgivning.

Bransjepartnere: BamaGruppen, Gartnerhallen, Totenpoteter, Produsentpakkeriet Trøndelag , Tromspotet, HOFF, Orkla C&S (Kims), Fjordland/Fjordkjøkken , Strand Unikorn , NORGRO, Yara Norge, Bayer CropScience, Syngenta, Tomra Sorting, Nordgrønt

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (85%), bransjepartnerne (15%)

Prosjektgruppe og styringsgruppe: Prosjektgruppa (P) og styringsgruppa (S) for prosjektet samlet etter at de første resultatene er lagt fram på prosjektmøtet på Ås 20. mars 2014. Nina Heiberg (Gartnerhallen) var ikke til stede da bildet ble tatt. Hun sitter i styringsgruppa for prosjektet.