Lady Jo

03.05.2010 (Oppdatert: 07.07.2020) Borghild Glorvigen

Informasjon er hentet fra «Sorter og sortsprøving i potet 2009», av Per J Møllerhagen, publisert i «Jord- og Plantekultur 2010», Bioforsk Fokus vol 5, nr 1 s. 287

 

Lady Jo

Lady Jo er en nederlandsk spesialsort til chips fra Meijer. Derfor er det naturlig å sammenligne den med Saturna. Lady Jo er prøvd tre år etter 2009-sesongen og ble godkjent for norsk sortslise våren 2010.

Avlingene i 2007-09 lå ganske likt med Saturna både på Østlandet (gjennomsnitt for 26 felter) og i Midt-Norge (13 felt). Tørrstoffinnholdet lå 2,1 % -enheter over Saturna på Østlandet. Middels knollvekt var lik med Saturna på Østlandet, mens småpotetandelen var 4 % lavere. Knollantallet var litt lavere enn hos Saturna. Lady Jo spirte nesten like raskt som Saturna, og andel friskt ris ved høsting var ganske lik. Av kvalitetsfeil var det mye grønne knoller. Rust og indre defekter var det meget lite av. I Trøndelag var det ganske mye skurv på knollene, mens sorten hadde mindre skurv enn Saturna på Østlandet. Sorten er utsatt for svartskurv. Knollresistens mot tørråte er bra, mens risresistensen er middels. Rattel-resistensen er relativt svak, mens moptop-resistensen er litt over middels. Svak Y-virus resistens kan verifiseres i sortsforsøka og i settepotetoppformering av sorten. Lady Jo har litt mer vektsvinn ved 6 °C-lagring enn Saturna, og groingsmengden er høyere etter 6 mnd. ved 6 °C lagring (4,4 vekt-% tap). Fastheten på knollene er etter 6 mnd. lagring er lik, men det er trolig å regne med at etter lengere tids lagring for eksempel 9-10 mnd. ville Lady Jo ha grodd mer og hatt mindre fasthet. Lady Jo har over middels resistens (verditall 7) både mot foma og fusarium. Lady Jo har middels lang spiredvale.

Lady Jo har hvite, runde knoller med middels dype grohull. Kjøttfargen er gul. Lady Jo er en spesialsort til chips, og har gitt bedre og mer stabil chipsfarge enn Saturna. Koketypen er C (melen).

Lady Jo (NL) er en halvsein spesialsort til chips. Knollene er hvite og runde, med middels dype grohull. Kjøttfargen er gul. har Chipskvaliteten er stabil. Sorten er under testing for godkjenning i Norge.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.