Taurus

(Oppdatert: 16.07.2019)

Av Per Møllerhagen, Nibio per.mollerhagen@nibio.no 

Taurus er en ny sort fra HZPC i Nederland. Den er tatt med som målestokksort i 2017 og er mest naturlig å sammenligne med Saturna, da det er en chipssort. (Se forøvrig sammenligningen mellom Saturna og Lady Claire i «Jord- og Plantekultur 2010»). Taurus var kun med i forsøka på Østlandet. Taurus ga 3 % lavere avling enn Asterix på Østlandet i 2017 (tabell 12). Tørrstoffinnholdet antas å være ca. 1 %-enhet lavere enn i Saturna. Middels knollvekt var høy, hele 41 gram over Saturna. Knollantallet pr. plante var lavt, 3-4 knoller lavere enn for Saturna (tabell 5). Andel knoller under 42 mm var meget lavt, samtidig som andelen over 60 mm var høy. Dette tilsier at setteavstand på 25 cm i stedet for 30 cm bør anbefales ved bruk av middels store sette poteter (60-80 gram) for å få flere knoller under 60 mm. Sorten spirte markert seinere enn Saturna, mens mengden friskt ris ved høsting tilsier at den er litt seinere enn Beate (4,0 i tidlighet, tabell 8). Taurus var utsatt for vekstsprekk, sentralnekrose og grønne knoller (tabell 14) i feltene på Østlandet. Sorten synes så langt å være sterkere mot skurv enn Saturna. Taurus er mottakelig for kreft og resistent mot PCN Ro1. Tørråteresistens på riset er oppgitt å være middels, mens den er svak på knollene. I test av chipskvalitet høsten 2017 hadde den bare middels bra chipsfarge.

 

Det er først i 2018 at vi får tall på lagringsegenskapene, men foredler oppgir at Taurus har lang dvaletid. Sorten synes meget svak mot støtblått (utført med «trommeltest» ved årsskiftet).

 

Taurus er en halvsein chipssort. De testene som er gjort så langt viser at chipskvaliteten er middels, som for Saturna. Knollene er gule, rundovale og med middels grunne grohull. Innvendig farge er gul.

 

Resistensegenskaper:   (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

 

Potetkreft:

M

PCN:

Ro1

Tørråte, ris:

6

Tørråte, knoller:

3

Flatskurv:

4

Foma:

 

Fusarium:

 

Sølvskurv

 

Stengelråte:

 

Potetvirus Y

3

Potetvirus A:

 

Rust TRV (rattel):            

6

Rust PMTV (moptop):

9



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.