Asterix

03.05.2010 (Oppdatert: 14.07.2020)

Nederlansk sort (Godkjent 1998 i Norge etter verdiprøving 1995-1997).

Foreldre: Cardinal x SVP Ve 70-90
Krysningsnavn: ZPC 79 N 148
Foredler: HZPC
Sortseier/representant: HZPC/Graminor er norsk representant
Bruksformål: Konsumpotet, råskrelling, ferdigpotet og pommes frites/friterte produkter
Produktkvalitet: Fastkokende/middels melen (koketype AB) Bra pommes frites og skrellekvalitet
Utseende, knoll: Rødt skall, lysgult kjøtt, langovale knoller med grunne øyne.
Tidlighet: Halvsein – 4,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst)
Voksemåte: Middels rask oppspiring. Rel opprett vekst og god risdekking.Bladfargen er mørkegrønn Rik rødviolett blomstring.
Tørrstoff: Middels Høyt. 22-23 %
Avling: Rel høy. (+10% >42mm vs Beate)
Knollansetting: Middels. 12-13
Størrelsefordeling: Middels stor andel <42mm. Stor andel i 40-60mm pga lang form
Lagringsegenskaper:         Spiredvale på lager – 3,4 (som Beate) Sorten lagrer godt, men er utsatt for sølvskurv. Knollene holder seg lengre saftspente sammenlignet med Beate. Avhengig av fysiologisk alder og lager temperatur, så begynner sorten å gro fra februar/mars 

 

Resistensegenskaper:  (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft: R
PCN: R Ro1,4
Tørråte, ris: 3
Tørråte, knoller: 7
Flatskurv: 6
Foma: 6
Fusarium: 6
Sølvskurv: utsatt
Stengelråte: noe utsatt
Potetvirus Y: 6
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel): 6
Rust PMTV (moptop): 6

 

 

Dyrkingsveiledning:

Jordtype:  Asterix trives best på moldrik, lett mineraljord. Den letteste sandjorda bør unngås når sorten dyrkes til konsum, ettersom den er nokså mottakelig for flatskurv.  
Gjødsling: Sorten skal gjødsles moderat, da den er noe sein, og tørrstoffet er middels høyt. Gjødselmengde avhenger av hva sorten skal brukes til. For å sikre god modning og kokekvalitet er det viktig med tilpassede mengder fosfor- og kaliumgjødsel.  
Lysgroing  Forvarming/lysgroing anbefales. Asterix trenger lysgroing i ca 224 døgngrader.
Setting:  Sorten er følsom for kalde og fuktige forhold ved setting. Det er viktig med skånsom setting ved god temperatur i jorda, da sorten er svak for stengelråte og svartskurv. 
    Anbefalt setteavstand for ulike størrelsesklasser (ved 80 cm radavstand): 
    Bruksområde Str. settepotet 28-40 mm Str. settepotet 40-50 mm  
    Konsum 22 cm 26-28 cm  
    Pommes frites 25 cm ca 35 cm (middels stor pf)  
    35-45 cm (for stor pf)  
           
Sjukdom:  Sorten er nokså sterk mot tørråte på knollene, men er svak på riset, og må behandles forebyggende gjennom hele sesongen. Asterix er svak mot flatskurv og til dels stengelråte. Den er svak mot sølvskurv, og også noe svak for svartskurv. Beising anbefales før setting. 
Vekstavslutning: Før høsting er det viktig at knollene er skallfaste. Da Asterix er svak for smitte av bl.a. sølvskurv må ikke nedvisningstida blir for lang. Det anbefales ”2-trinns” risdreping med 3 dagers mellomrom, enten først mekanisk toppknusing og Reglone, eller Reglone begge ganger. I begge tilfeller bør det gå minst 14 dager fra første risdreping til høsting begynner, men ikke mer enn 3 uker før høstinga er ferdig. 
Opptak: Høstinga må skje skånsomt i godt høstvær. Rask opptørking etter opptak reduserer angrepet av sølvskurv. Litt tørrere forlagring/sårheling enn det som anbefales til andre sorter vil begrense angrepet av sølvskurv noe. 
Lagring:  Etter sårheling senkes temperaturen langsomt fram 1. desember. Asterix til konsum eller skrelling lagrer godt på 3-4oC. Skal Asterix brukes til pommes frites bør den lagres ved minimum 6oC for å unngå problemer med mørkfarging av pommes frites. Kald og jevn temperatur i lagringssesongen gir senere og mindre angrep av sølvskurv. 

 

Asterix (NL) har rødt skall, rundoval form og lysegult kjøtt (godkjent 1998). Den er relativt fastkokende, og sorten har mange anvendelsesområder (ikke chips). Asterix er en god matpotet, og er lett å både skrelle og koke.  

Foto: Steinar Johansen

 

Foto: Borghild Glorvigen

 

Foto: Borghild Glorvigen

 

Her kan du lese mer om sorten AsterixFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.