Beate

28.04.2010 (Oppdatert: 14.07.2020)

 Norsk sort (Godkjent 1967 i Norge etter verdiprøving 1962-1966). 

Foreldre:  Carnea x (Doon Star x Åspotet -737).
Foredler: Inst f. Plantefag NLH/A.P. Lunden
Sortseier/representant: Graminor
Bruksformål: Konsumpotet, råskrelling, ferdigpoteter og pommes frites/friterte produkter
Produktkvalitet: Middels melen, (koketype B), lite mørkfarging, middels pommes frites-kvalitet
   Koketypen kan varierer avhengig av vekstbetingelser
Utseende, knoll: Lyserødt skall, gråhvitt kjøtt, langovale/ovale knoller, grunne øyne. Den røde fargen sitter i det ytterste skallet. Pene knoller, men har ofte misform ( ekstra tipp/sekundærvekst   i kronenden).
Tidlighet: Halvsein – 4,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst)
Voksemåte: Middels rask oppspiring. middels høyt, noe opprett ris. Forholdsvis mange og tynne stengler med lite antocyanfarge. Bladfargen noe lys grønn. Antocyanfarge i vinklene mellom bladets hovedstilk og sidefinnestilken. Få, rødfiolette blomster. 
Tørrstoff: Middels, 23-24 %
Avling: Middels høy
Knollansetting: Høyt antall, 15-16 knoller/plante
Størrelsefordeling: Høy andel småpoteter
Lagringsegenskaper:     Høyt vekstsvinn ved høye temperaturer, utsatt for fomaråte. Middels kort spiredvale - 3,4  (skala 1-9 der 9 er lengst dvale) , gror lett fra februar.  

 

Resistensegenskaper:  (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft: R
PCN:
Tørråte, ris: 6
Tørråte, knoller: 7
Flatskurv: 8
Foma: 2
Fusarium: 3
Sølvskurv: sterk
Stengelråte: middels sterk
Potetvirus Y: 6 (middels rask oppsmitting)
Potetvirus A: rask oppsmitting
Rust TRV (rattel): 2
Rust PMTV (moptop): 5

 

 

Dyrkingsveiledning:

 
Jordtype Beate trives best på litt tyngre jord med noe leire og mold. 
Gjødsling: Sorten gjødsles etter norm. I områder med kort veksttid bør det gjødsles 1-2 kg N under norm. Beate er svak for lave Mg-mengder i jorda (Mg-AL< 5). Tilleggsgjødsling med Mg bør vurderes.  
Lysgroing Lysgroing anbefales fordi sorten krever lang veksttid. Beate trenger ca 224 døgngrader. (Ved temperatur på 10oC regnes det ut slik: (10oC – 4oC) x 37 dager = 224 døgngrader).
Setting Setteavstand 30 cm til konsumpotet og skrelling ved radavstand 80 cm ved bruk av normale settepoteter på 60-80 gram (32 cm ved 75 cm). Ved bruk av store settepoteter (90-100 g) økes setteavstanden til 35 cm. 
Sjukdom Sorten er sterk mot tørråte på knollene, men riset må behandles forebyggende gjennom hele sesongen. Beate er sterk mot flatskurv, men svak for rattelvirus. Beate er veldig svak for fomaråte, og tåler dårlig mekaniske skader ved opptak. 
Vekstavslutning: Sorten har tynt skall og flasser lett. Det er derfor viktig med naturlig modning før risdreping. Det bør gå minst 2 uker fra risdreping til innhøsting begynner. Lang nedvisningstid (3 uker eller mer) kan gi økt angrep av fomaråte, og mye rust på skifter med smitte av jordboende virus.
Opptak: Høstinga må skje skånsomt i godt høstevær. "Hard" høsting gir lett avflassing og mye fomaråte på knollene. Fordi Beate er svak for fomaråte er det viktig med god sårheling. 
Lagring Beate til konsumpotet eller skrelling lagres godt på 3-4oC. 

Beate (N) er en i hovedsak en konsumsort (godkjent 1967), men benyttes også litt i produksjon av ferdigpotet og pommes frites. Knollene er langovale, og har grunne grohull. Skallfarge svak rødlig med sterk rødfarge i grohullene. Kjøttfarge er gråhvit.

 

Foto: Steinar Johansen

 

Foto: Åsmund Asdal, Skog og landskap

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.