Celine

03.05.2010 (Oppdatert: 21.12.2016) ,  Borghild Glorvigen

Celine  (GB) er en konsumsort. Sorten dyrkes i Norge av noen få potetdyrkere, men sorten står ikke på den offisielle sortslista. Knollene har rødt skall og gult kjøtt, og har litt nyreform.

 

Sortseier er Caithness Potato Breeders Ltd. i London, og sorten ble i sin tid foredlet fram av dr. Jack Dunnett.

 Les mere om sorten her