Esmee

07.07.2020 (Oppdatert: 07.07.2020)

Informasjon er hentet fra «Sorter og sortsprøving i potet 2016», av Per J Møllerhagen, publisert i «Jord- og Plantekultur 2017», NIBIO BOK vol 3, nr 1 s. 292

 

Esmee

Esmee er en nederlandsk sort fra Agrico som har vært med i verdiprøvinga på andre året i 2016. Avlinga lå 2% under Asterix på Østlandet. Tørrstoffinnholdet var meget lavt, rundt 18 %, og det er hele 5,0 %-enheter under Asterix. Middels knollvekt var 20-30 gram høyere enn Asterix, mens knollantallet pr. plante var betydelig lavere, 8,5 knoller pr. plante. Andel knoller under 42 mm var lavere enn for Asterix, mens andelen knoller over 60 mm var hele 23 %, høyest av alle de nye halvseine sortene i prøvinga i 2016. Spiringa var meget sein og spesielt i Midt Norge, mens andelen friskt ris ved høsting så langt tilsier at sorten er markert tidligere enn Asterix. Esmee hadde en del grønne knoller og var utsatt for rust (hele 52 % på Sør-Vestlandet), mens det ble lite skurv og andre kvalitetsfeil. Esmee er mottakelig for PCN Ro1, svak for tørråte på riset, men oppgitt å være sterk mot PVY. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 19 % på Østlandet, 30-35 % i Midt Norge og på Sør-Vestlandet. Vektsvinnet etter 7 mnd. var litt lavere enn Asterix ved 4°C mens svinnet var hele 18 % ved 6° lagring. Groingsindeksen viser at sorten grodde lite på etterjulsvinteren. Groingsindeksen var lik Asterix, men knollene var mer saftspente etter 7 mnd. lagring ved 6°C. Esmee hadde best score på blankhet av alle sorter både etter lagring og om høsten. Sorten oppgis å være følsom for Metribuzin (Sencor) og bør ugrassprøytes med andre midler.

Esmee er en halvsein konsumsort (5,5 i tidlighet). Resultater så langt tilsier at den er like tidlig som Folva. Tester har vist at sorten har god smak, koketype A (fastkokende), og presenterer seg meget pent etter vasking. Avskalling i månedsskiftet oktober/november var noe høyere enn hos Asterix, men ikke så mye som på Beate. Knollene har en mørke rød farge, er langovale med grunne grohull. Innvendig farge er gul, og mørkfarging etter koking er ikke observert. Sorten er etter 2016-sesongen trukket fra prøvinga på grunn av rust, sein spiring og meget lavt tørrstoffinnhold.

 

Sorten er ikke tatt inn på norsk sortsliste.

Esmee (NL) er en konsumsort. Knollene har en mørke rød farge, er langovale med grunne grohull. Innvendig farge er gul

 

Foto av potetsorten EsmeeFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.