Labella

07.07.2020 (Oppdatert: 07.07.2020)

Informasjon er hentet fra «Sorter og sortsprøving i potet 2019», av Per J Møllerhagen 2020, publisert i  «Jord- og Plantekultur 2020», NIBIO BOK vol 6, nr 1 s. 260

 

Labella

Labella er en tysk sort fra Solana. Den ble tatt med som målestokksort i alle regioner i 2017. I 2018 var

den kun med på Sør-Vestlandet. Sorten er også testet i sortsforsøk som NIBIO Apelsvoll utførte for Bama

i 2014. Labella ga i 2017 8 % lavere avling enn Asterix på Østlandet. Tørrstoffinnholdet var lavt (20,5%), 3,1 %-enheter under Asterix. Middels knollvekt var høy, bare 9 gram lavere enn for Asterix. Knollantallet pr. plante var litt laverenn hos Asterix, men andelen småpotet (<42 mm) var 3 % enheter lavere. Andel over 60 mm i avlinga var 15 %, 4 %-enheter høyere enn hos Asterix. Dette tilsier at 25 cm setteavstand, som ble brukt i forsøkene, er å anbefale ved

bruk av middels store settepoteter (60–80 gram), for å få ei jevnest mulig størrelsesfordeling. Sorten

spirte relativt likt med Asterix på Østlandet og Sør-Vestlandet, mens oppspiringa var seinere i Midt-Norge. Mengde friskt ris ved høsting viser at sorten er markert tidligere enn Asterix, like tidlig som Laila (6,0 i tidlighet). Labella fikk mye rust (7 %) i feltene på Sør-Vestlandet. Sorten er sterk mot skurv, men under gitte vekstforhold angripes også denne sorten. Labella er utsatt for vekstsprekk og kolv. Den er resistent mot kreft og PCN Ro1, mens tørråteresistensen på riset er oppgitt av foredler å være middels. Labella er ikke like sterk mot enzymatisk mørkfarging som Asterix, men relativt sterk mot støtblått (trommeltest i desember). Labella flasset noe mer enn Asterix. Sorten var sterk mot mørkfarging etter koking, men kokte lettere i stykker enn Asterix. Vektsvinnet på lager var lavere enn for Asterix. Sammenlignet med Asterix hadde Labella bedre fasthet i knollene etter lagring og bedre evne til å motstå sølvskurv. Groingsindeksen viser at sorten gror noe mindre enn Asterix på lager. Labella er en halvtidlig konsumsort (tidlighet 6,0). Konsumtestene som er utført så langt viser at sorten er kokefast (AB), presenterer seg meget pent etter vasking og opptørking (meget bra blankhet i skallet etter høsting). Knollene er mørke røde, langovale og med grunne grohull. Innvendig farge er lysegul.  

Labella (D) er en halvtidlig konsumsort. Knollene er mørke røde, langovale og med grunne grohull. Innvendig farge er lysegul.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.