Lunarossa

07.07.2020 (Oppdatert: 07.07.2020)

Informasjon er hentet fra «Sorter og sortsprøving i potet 2019», av Per J Møllerhagen 2020, publisert i  «Jord- og Plantekultur 2020», NIBIO BOK vol 6, nr 1 s. 261

 

Lunarossa

Lunarossa er en ny konsumsort fra Danespo i Danmark. Kommentarene er i all hovedsak hentet fra «Jord og Plantekultur 2018». Sorten ble tatt med som interessant målestokksort i alle regioner i 2017 og er mest naturlig å sammenligne med Asterix.

Lunarossa ga i 2017 21 % lavere avling enn Asterix på Østlandet. Tørrstoffinnholdet i 2017 var 1,8 %-enheter under Asterix. Middels knollvekt var 17 gram lavere enn Asterix på Østlandet. Knollantallet pr. plante var middels, og bare litt lavere enn hos Asterix. Andel knoller under 42 mm og over 60 mm var på linje med Asterix. Dette skulle tilsi at

setteavstand 25 cm kan anbefales ved bruk av middels store sette poteter (60–80 gram), for å få størst mulig andel i fraksjonen 42–60 mm. Egne gjødslingsforsøk vil kunne gi mer sortsspesifikke anbefalingene. Sorten spirte meget seint, og mengden friskt ris ved høsting tilsier at den er meget sein (3,5 i tidlighet). Lunarossa var veldig utsatt for

vekstsprekk, misform og fikk en god del skurv i forsøkene. Sorten hadde relativt mye rust i feltene på Sør-Vestlandet. Sorten synes å være sterk mot enzymatisk mørkfarging. Lunarossa er resistent mot kreft og PCN Ro1. Tørråteresistensen på riset er middels, mens sorten er sterk på knollene. Koketype oppgis å være AB (relativt fastkokende). Sorten hadde mindre vekstsvinn og gromengde etter lagring enn Asterix. Fastheten på knollene

og groingsindeksen var også bedre. Kvalitetsanalyser har vist at sorten er sterkere enn Asterix mot sølvskurv. Lunarossa var blant de beste med lite krakelering i skallet. Sorten er noe utsatt for støtblått. Lunarossa presenterer seg pent etter vask og opptørking.

Lunarossa (DK) er en sein, relativt fastkokende konsumpotet. Knollene er mørkerøde, ovale og med grunne grohull. Innvendig farge er gul. 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.