Nansen

17.01.2019 (Oppdatert: 07.07.2020)

Norsk sort (godkjent 2018)

Foreldre:                          AR99-1015 x AR99-180
Krysningsnavn: G06-1150
Foredler: Graminor
Sortrepresentant: Graminor
Bruksformål: Konsumpotet
Produktkvalitet: Fastkokende(type AB), sterk mot mørkfarging etter koking, og lite sundkoking. 
Utseende, knoll: Mørkerøde ovale knoller med grunne grohull og lysegul indre farge
Tidlighet: Halvtidlig til halvsein, 5,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst). (Asterix, 4,5)
Voksemåte:  
Tørrstoff: 20,2% (27 felt, 2016-2018)
Avling: -19% totalavling vs Asterix (2016-2018)
Knollansetting: Høyt (15 knoller per plante)
Størrelsefordeling:

rel. stor andel <42mm

Lagringsegenskaper:    Gror lettere enn Asterix på lager,(Rel kort dvaletid), som Beate. Mindre vektsvinn ved 4 og 6°, fastheten i knollene er på linje med Asterix.

 

Resistensegenskaper:  (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft: R
PCN: Litt mottakelig for Ro1
Tørråte, ris: 8
Tørråte, knoller: 7
Flatskurv: 8
Foma: 6
Fusarium: 6
Sølvskurv:  
Stengelråte:  
Potetvirus Y: 6
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel): 7
Rust PMTV (moptop): 7

 

Anbefalt setteavstand

30 cm v 60-80g. Avstanden økes til 35cm ved bruk av større settepoteter. Sorten har naturlig høyt knollansett. Ansettet skjer over en rel kort periode. Sorten er testet ut på 30 cm setteavstand i hele prøveperioden

Gjødselanbefalinger

Sorten responderer godt på sterkere N- gjødsling, og forsøk har vist at den trenger mer gjødsel enn norm for å få ut sitt avlingspotensialet. Anbefaling er 15-20 % mer nitrogen enn normen.Der veksttida er kortere må en være obs på faren for bløt kokekonsistens. Sorten er også utsatt for Mg -mangel og det må tas hensyn til dette. Svakt rotsystem borger for et tillegg utover normen på 3,5 kg P/daa(3 tonn/daa)

 

Nansen (N) er en ny norsk fastkokende konsumsort fra Graminor (godkjent i 2018). Den har mørkerøde ovale knoller med grunne grohull og lysegul indre farge. Summen av ytre og indre feil på knollene var lav.

Bilde: NORGROFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.