Redstar

03.05.2010 (Oppdatert: 18.02.2019)

Redstar er en nederlandsk sort. Var med i den norske sortsprøving 2006-2008

  

Av Per J. Møllerhagen og Robert Nybråten, Bioforsk Øst Apelsvoll 

Avlingsmessig har sorten stått 8-10 % over Beate i avling (>42 mm). Tørrstoffinnholdet lå ca. 1,5 % -enhet under Beate. Middels knollvekt var markert høyere (høyere enn for Fakse også), mens antall knoller pr. plante er lavt, på linje med Peik. Småpotetandelen er ikke på langt nær så høy som hos Beate.

Spiringa var noe seinere enn hos Beate på feltene på Østlandet, mens i Midt Norge og på Sør Vestlandet spirte Redstar raskere enn Beate. Andel friskt ris ved høsting lå under Beate i alle tre prøveregioner. Konklusjonen er at Redstar er noe tidligere moden enn Beate.

Redstar har vist seg å være sterk mot rust i resistenstester, mens tørråteresistensen er svak. I feltforsøka var Redstar mer utsatt for flatskurv, omtrent på linje med Asterix og Fakse. Sorten hadde også mer vekstsprekk enn gjennomsnittet. Redstar er sterk mot enzymatisk mørkfarging. I dyrkingstekniske forsøk de siste to åra har sorten vært utsatt for å få en karakteristisk nekrose i navleenden som kan minne litt om en tørr stengelråte.

Lagringsegenskapene sammenlignet med Beate viser at Redstar har samme vektsvinn, noe mindre groer og mer faste knoller etter lagring. Dvaletida er noe lenger enn hos Beate. Erfaringer fra storskala utprøving/lagring og stressforsøk (risting av knoller ved lave temperaturer etterfulgt av ei uke ved 15 °C) viser at sorten lett kan få støtblått og skjemmende flekker.

Utseende og bruksegenskaper

Redstar har røde ovale knoller med relativt grunne grohull. Kjøttet er lysegult. Redstar egner seg godt til konsum, og har en middels til melen koketype (BC).

 

Redstar (NL) er en konsumsort (godkjent 2009). Sorten har røde, ovale knoller med grunne grohull og navleender. Kjøttfargen er lys gul. Koketypen er middels melen.

 

Foto: Steinar JohansenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.