Ringerikspotet

18.05.2010 (Oppdatert: 07.07.2020)

 Gammel landsort (Tatt inn på norsk liste i 1953). 

Foreldre: Ukjente
Krysningsnavn: Ukjent
Foredler: Ukjent
Sortseier/representant: Graminor
Bruksformål: Konsumpotet
Produktkvalitet: Melen, (koketype C), Så melen at koking bør skje på rist fra høsten. Utsatt for mørkfarging etter koking ???. Blitt en gourmet-potet i Norge.
Utseende, knoll: Rødt skall, gul innvendig, tverrovale, meget kantede knoller med dype grohull.
Tidlighet: Sein – 3,0 (skala 1-9, der 9 er tidligst)
Voksemåte: Rel rask oppspiring som omtrent som Kerrs Pink . Knapt middels høyt, noe spedt ris. Som regel dårlig utviklet med utrivelig preg.
Tørrstoff: Høyt, 26-27 %
Avling: Lav
Knollansetting: Høyt antall, ofte 18-20 knoller/plante
Størrelsefordeling: Høy andel småpoteter,
Lagringsegenskaper: Lavt vekstsvinn ved høye temperaturer, holder meget bra på saftspentheten i knollene og har meget lang dvale tid 

 

Resistensegenskaper:  (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft: M
PCN:
Tørråte, ris: 1
Tørråte, knoller: 1
Flatskurv: 3
Foma: 4
Fusarium: 2
Sølvskurv:  
Stengelråte:  
Potetvirus Y: 2 (rask oppsmitting??)
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel):
Rust PMTV (moptop):

 

Andre egenskaper:         Best egnet til dyrking på indre Østlandet

 

 

Teksten under er hentet fra «Sorter og sortsprøving i potet 2009», av Per J Møllerhagen, publisert i «Jord- og Plantekultur 2010», Bioforsk Fokus vol 5, nr 1 s. 279

  

Ringerikspotet

Ringerikspoteten er en gammel landsort av ukjent opphav og nasjonalitet. Ringerikspoteten står ikke på den norske sortslista lenger. Sorten regnes som en spesialsort som dyrkes i begrenset omfang på Østlandet. Ringerikspotet fra Ringerike har fått sin egen geografiske merkebeskyttelse. Ringerikspotet gir lave avlinger, med mye småpoteter. Tørrstoffinnholdet er meget høyt, gjerne 25-26 %. Sorten ansetter svært mange knoller pr. plante. Ringerikspoteten er en sein sort på linje med Beate eller kanskje enda seinere. Fordi sorten er så svak for Y-virus, og at angrepene er omfattende, er dette med på å gi tidligere avmodning enn den ellers ville ha fått. Sorten er meget svak mot tørråte, fusarium og Y-virus. Spiretregheten på lager er på linje med Troll. Ringerikspotet har røde, tverrovale knoller med meget dype grohull. Kjøttfargen er sterk gul. Sorten har en sterk utpreget potetsmak som er særpreget for sorten. Den er kun aktuell til konsum. Matkvaliteten er utsøkt, og potetene betales med en overpris. Koketypen er melen. Generelt for de tre gourmet sortene Mandel, Gulløye og Ringerikspotet må det advares mot for sterk nitrogengjødsling. For mye nitrogen kan lett ødelegge de fine smaksegenskapene som disse sortene har.

Ringerikspotet er en gammel landsort, og dyrkes i begrenset omfang på Østlandet. Sorten er kjent som en gourmetsort. Opphav og nasjonalitet er ukjent, og sorten står ikke på norsk sortsliste. Knollene er røde med en tverroval form og mege dype grohull. Kjøttarge sterkt gul. Ringerikspotet fra Ringerike har  fått sin egen Beskyttet geografisk betengelse. Les mer om Ringerikspotet hos Norsk genressurssenter 

 

Ringerikspotet-3-Jarle-Møllerhagen.jpg

Foto: Per Møllerhagen

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.