Rutt

29.04.2010 (Oppdatert: 14.07.2020)

Norsk sort (godkjent 1982 etter verdiprøving 1978-81)

Foreldre: Laila x Alcmaria
Krysningsnavn: N72-2-81
Foredler: Inst for Plantekultur,NLH / Lars Roer
Sortseier/representant: Graminor
Bruksformål: Tidlig konsumpotet (Seinest de tidlig).
Produktkvalitet: Middels melen (koketype B), noe svak mot mørkfarging.
Utseende, knoll: Lys rødt skall, lys gul innvendig, ovale knoller, middels grunne øyne. Pene knoller. 
Tidlighet: Tidlig (medium) – 7,5 (Skala 1-9, der 9 er tidligst)
Voksemåte: Middels rask oppspiring og middels høgt ris som dekker ganske bra. Svak blomstring med lyse rødfiolette blomster med hvite kronbladspisser. Noe antocyanfarge på stengel og bladstilk. Mørkt grønne, noe glinsende blad.
Avling: Middels avling ved tidlig høsting. Høy avling ved noe seinere høsting
Tørrstoff: Middels , 19,5-21 % (lavest ved tidlig høsting)
Knollansetting: 7-8 knoller/plante.  
Størrelsesfordeling: Høyere andel småpoteter enn andre tidligpotetsorter. Gir store poteter når veksttida blir lang.
Lagringsegenskaper: Kort spiredvale – 2,4 (skala 1-9 der 9 er lengst), gror lett

 

 Resistensegenskaper: (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig) 

Potetkreft: R
PCN: R Ro1 
Tørråte, ris: 3
Tørråte, knoller: 5
Flatskurv: 4
Fomaråte: 2
Fusariumråte: 1
Stengelråte: noe utsatt
Potetvirus Y: 4
Potetvirus A: middels rask oppsmitting

 

Dyrkingsveiledning for Rutt som ferskpotet: 

 

Jordtype:

Tidlig avling av Rutt oppnås ved dyrking på lett jord (lavt moldinnhold og høyt innhold av sand). Penere knoller oppnås på mer moldholdig, noe tyngre jord.

Gjødsling:

Rutt for tidligleveranse bør gjødsles med 14-15 kg N gjennom fullgjødsel NPK 12-4-18, eller fullgjødsel NPK 6-5-20 i kombinasjon med nitrogenholdig gjødsel, gjerne kalksalpeter som har et høyt innhold av kalsium. Det er viktig med tilpasset mengde kalium for å unngå mørkfarging av potetene etter vasking.

Lysgroing:

Lang lysgroingstid med lav temperatur har dempende effekt på knollansettet, noe som er viktig for tidlig høsting av Rutt. Spirene må være korte og kraftige. Rutt kan lysgros i 8 uker i 8oC med godt lys og høy luftfuktighet ((8oC–4oC) x 56 dager = 224 døgngrader). Legg 2-3 lag med poteter i grokassene. Lysgroingstida varierer med settepotetenes fysiologisk alder (fra 150 til 300 døgngrader).

Setting:

Rutt til ferskpotet skal i jorda så fort jorda er laglig. Deretter legges plasten på. På grunn av arbeidet med legging og avtak av plast, er det ved dyrking under plast vanlig å sette med parfårer 75/85. Anbefalt setteavstand for ulike størrelsesklasser (ved 75 cm radavstand): • Settepotetstørrelse 35-45 mm: 25-28 cm • Settepotetstørrelse 45-52 mm: 30-33 cm Stor setteavstand brukes der det forventes høy salgspris for poteter >50mm. Ved forventet omsetning og gode priser for små poteter i markedet, kan man sette med kortere setteavstand. Grunn setting (2-3 cm jorddekking) på høye driller gir rask oppspiring og tidlig høsting. For optimal varme til potetene må drillen ha fure på toppen. Fura er også med på å hindre sviskader når potetene spirer.

Sjukdom:

Sorten er svak mot tørråte, og må behandles forebyggende gjennom hele sesongen. Rutt er svak for flatskurv, og det er derfor viktig med vanning. Sortens svakhet for foma- og fusariumråte betyr ikke noe for potet som ikke lagres.stengelråte.

Vekstavslutning:

Sorten har tynt skall og flasser lett. Dette utnyttes i produksjonen av ferskpotet. Fjerning av riset før opptak bør unngås, da dette gir fare for skade på avlinga.

Opptak:

Poteter for ferskleveranse av Rutt tas opp på grønt ris før planta starter den naturlige avmodninga. Det må gå kortest mulig tid fra opptak til vasking og pakking. Kvaliteten holder seg best ved opptak når knolltemperaturen er lav, dvs. sein natt eller tidlig morgen.

Lagring:

Lagring av ferskpotet er ikke aktuelt.

 

Rutt (N) er en tidlig konsumsort (godkjent 1982). Knollene er røde og ovale med relativt grunne grohull. Kjøttfargen er lys gul. Den er middels melen. Sorten dyrkes både som ferskpotet og for levering av skallfast vare.

Foto: Steinar Johansen

Her kan du lese mer om sorten RuttFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.