Asterix

03.05.2010 (Oppdatert: 19.05.2017) Borghild Glorvigen

 

Asterix (NL) har rødt skall, rundoval form og lysegult kjøtt (godkjent 1998). Den er relativt fastkokende, og sorten har mange anvendelsesområder (ikke chips). Asterix er en god matpotet, og er lett å både skrelle og koke.

Sortsinformasjon om Asterix

 

Foto: Steinar Johansen

 

 

Viktige sortsegenskaper: 
- Asterix er en nederlandsk halvsein sort, og benyttes både til konsumpoteter og pommes frites
Asterix har lange knoller, og er ofte smale og litt flate i formen
- Sorten er svak for sølvskurv, særlig seint i lagringssesongen. Sorten er noe svak for stengelråte.
- Asterix smittes raskt opp med sterke virus (PVY og PVA), men avlingsreduksjonen ser ikke ut til å bety så mye som smittenivået skulle tilsi
- Sorten er lite utsatt for støtblått og mekaniske skader

 

Dyrkingsveiledning:

Jordtype:  Asterix trives best på moldrik, lett mineraljord. Den letteste sandjorda bør unngås når sorten dyrkes til konsum, ettersom den er nokså mottakelig for flatskurv.  
Gjødsling: Sorten skal gjødsles moderat, da den er noe sein, og tørrstoffet er middels høyt. Gjødselmengde avhenger av hva sorten skal brukes til. For å sikre god modning og kokekvalitet er det viktig med tilpassede mengder fosfor- og kaliumgjødsel.  
Lysgroing  Forvarming/lysgroing anbefales. Asterix trenger lysgroing i ca 224 døgngrader.
Setting:  Sorten er følsom for kalde og fuktige forhold ved setting. Det er viktig med skånsom setting ved god temperatur i jorda, da sorten er svak for stengelråte og svartskurv. 
    Anbefalt setteavstand for ulike størrelsesklasser (ved 80 cm radavstand): 
    Bruksområde Str. settepotet 28-40 mm Str. settepotet 40-50 mm  
    Konsum 22 cm 26-28 cm  
    Pommes frites 25 cm ca 35 cm (middels stor pf)  
    35-45 cm (for stor pf)  
           
Sjukdom:  Sorten er nokså sterk mot tørråte på knollene, men er svak på riset, og må behandles forebyggende gjennom hele sesongen. Asterix er svak mot flatskurv og til dels stengelråte. Den er svak mot sølvskurv, og også noe svak for svartskurv. Beising anbefales før setting. 
Vekstavslutning: Før høsting er det viktig at knollene er skallfaste. Da Asterix er svak for smitte av bl.a. sølvskurv må ikke nedvisningstida blir for lang. Det anbefales ”2-trinns” risdreping med 3 dagers mellomrom, enten først mekanisk toppknusing og Reglone, eller Reglone begge ganger. I begge tilfeller bør det gå minst 14 dager fra første risdreping til høsting begynner, men ikke mer enn 3 uker før høstinga er ferdig. 
Opptak: Høstinga må skje skånsomt i godt høstvær. Rask opptørking etter opptak reduserer angrepet av sølvskurv. Litt tørrere forlagring/sårheling enn det som anbefales til andre sorter vil begrense angrepet av sølvskurv noe. 
Lagring:  Etter sårheling senkes temperaturen langsomt fram 1. desember. Asterix til konsum eller skrelling lagrer godt på 3-4oC. Skal Asterix brukes til pommes frites bør den lagres ved minimum 6oC for å unngå problemer med mørkfarging av pommes frites. Kald og jevn temperatur i lagringssesongen gir senere og mindre angrep av sølvskurv. 

 

Asterix har rik blomstring, og er et flott syn for øyet. Begge foto: Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving

 

 Asterix

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.