Beate

28.04.2010 (Oppdatert: 19.05.2017) Borghild Glorvigen

 

Beate (N) er en i hovedsak en konsumsort (godkjent 1967), men benyttes også litt i produksjon av ferdigpotet og pommes frites. Knollene er langovale, og har grunne grohull. Skallfarge svak rødlig med sterk rødfarge i grohullene. Kjøttfarge er gråhvit. 

 

Sortsinformasjon om Beate

 

Foto: Steinar Johansen

 

 

Viktige sortsegenskaper: 

     
-

Beate er en nokså sein sort, og er målestokksorten for poteter til mat i Norge

- 

Sorten ansetter mange knoller

-

Beate blir ofte misforma med en ekstra tipp i toppenden

-

Sorten er sterk mot flatskurv, men er utsatt for fomaråte og rattelvirus

-

Knollene flasser lett

           

Dyrkingsveiledning:

Jordtype: 

 

Beate trives best på litt tyngre jord med noe leire og mold. 

Gjødsling: Sorten gjødsles etter norm. I områder med kort veksttid bør det gjødsles 1-2 kg N under norm. Beate er svak for lave Mg-mengder i jorda (Mg-AL< 5). Tilleggsgjødsling med Mg bør vurderes.  
Lysgroing:  Lysgroing anbefales fordi sorten krever lang veksttid. Beate trenger ca 224 døgngrader. (Ved temperatur på 10oC regnes det ut slik: (10oC – 4oC) x 37 dager = 224 døgngrader).
Setting:  Setteavstand 30 cm til konsumpotet og skrelling ved radavstand 80 cm ved bruk av normale settepoteter på 60-80 gram (32 cm ved 75 cm). Ved bruk av store settepoteter (90-100 g) økes setteavstanden til 35 cm. 
Sjukdom:  Sorten er sterk mot tørråte på knollene, men riset må behandles forebyggende gjennom hele sesongen. Beate er sterk mot flatskurv, men svak for rattelvirus. Beate er veldig svak for fomaråte, og tåler dårlig mekaniske skader ved opptak. 
Vekstavslutning: Sorten har tynt skall og flasser lett. Det er derfor viktig med naturlig modning før risdreping. Det bør gå minst 2 uker fra risdreping til innhøsting begynner. Lang nedvisningstid (3 uker eller mer) kan gi økt angrep av fomaråte, og mye rust på skifter med smitte av jordboende virus.
Opptak: Høstinga må skje skånsomt i godt høstevær. "Hard" høsting gir lett avflassing og mye fomaråte på knollene. Fordi Beate er svak for fomaråte er det viktig med god sårheling. 
Lagring:  Beate til konsumpotet eller skrelling lagres godt på 3-4oC. 

 

Bildet under er hentet fra billedserie om Månedens potet, potetåret 2008. Foto: Åsmund Asdal, Skog og landskap

 

Beate

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.