Biogold

07.07.2020 (Oppdatert: 07.07.2020)

Informasjon er hentet fra «Sorter og sortsprøving i potet 2014», av Per J Møllerhagen, publisert i «Jord- og Plantekultur 2015», Bioforsk Fokus vol 10, nr 1 s. 267

 

Biogold

Biogold er en nederlandsk sort fra KWS. Den er testet andre året i 2014. Findus er norsk sortsrepresentant. Avlinga lå 6 % under Beate på Østlandet i 2012-14, mens tørrstoffinnholdet var 1,9 %-enheter lavere (22,6 %), altså middels høyt. Middels knollvekt var om lag som for Asterix, dvs. 16 gram høyere enn Beate. Småpotetandelen (<42mm) var bare 10% av avlinga på Østlandet. Knollantallet var som Asterix, dvs. 11-12 stk./plante. Sorten spirte middels raskt, som Beate og Asterix, mens andelen friskt ris ved høsting indikerer markert tidligere modning enn hos Asterix. Biogold har hatt en del grønne knoller og flatskurv i prøveperioden, men mer alvorlig var det med rust (4 %) og stengelråte (7 %). Biogold er resistent mot PCN og potetkreft. Sorten er oppgitt å ha middels resistens mot PVY. Resistensverdiene for rust er nedjustert fra 2013. Lagersvinn var som for Asterix ved 6°C, men sortene grodde omtrent like mye. Dvaletida er kortere enn Beate, dvs. kortest av de prøvde sortene (litt lengre dvale enn tidligsortene). Foma- og fusariumresistensen er ikke oppgitt, mens tørråteresistensen er oppgitt som meget bra fra foredleren.

Biogold er en halvtidlig/halvsein kombinert pommes frites- og konsumsort. Koketypen er middels melen (B). Knollene er rundovale med gult skall, lysgul innvendig farge og grunne grohull. Friterfargen var bra og med jevn fargefordeling på bitene. Signaler fra Findus er at de ikke vil satse på sorten.

 

Sorten er ikke tatt inn på norsk sortsliste.

Biogold (NL) (godkjent 2013). Sort som egner seg for produksjon av pommes frites, og økologisk produksjon av matpotet. Knollene er ovale, og har gult skall og lys gult kjøtt. Sorten er under utprøving i Norge.

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Sorter - PDF ...Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.