Peik

03.05.2010 (Oppdatert: 07.07.2020)

Norsk sort (Godkjent 1984 i Norge etter verdiprøving 1979-83).

Foreldre: X-65-18-17 x Saturna
Krysningsnavn:  
Foredler: Inst for Plantekultur, NLH / Lars Roer
Sortseier/representant: Graminor
Bruksformål: Pommes frites, konsumpotet
Produktkvalitet:

God pommes frites kvalitet. Middels melen, lite mørkfarging, best når den er moden

Utseende, knoll:

Rødt skall, svak gul innvendig farge.  Langovale knoller, grunne grohull

Tidlighet: Halvsein/sein – 3,5 (skala 1-9, der 9 er tidligst)
Voksemåte: Sein oppspiring. Høyt opprett, mørkegrønt ris. Få og kraftige stengler pr plante. Sparsom rødfiolett blomstring.  
Tørrstoff: Middels, 23-24 %
Avling: Høy
Knollansetting:

Lavt, 8-10 knoller/plante

Størrelsefordeling: Lav andel småpoteter
Lagringsegenskaper:     Lang spiredvale - 5,5 (skala 1-9, der 9 er lengst)  Lavt vektsvinn forutsatt at det ikke er lagerråter. Saftspenthet i knollene holder seg meget bra ved langtidslagring.

 

Resistensegenskaper:  (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

Potetkreft: R
PCN: Ro1, Ro5
Tørråte, ris: 4
Tørråte, knoller: 7
Flatskurv: 3
Foma: 7
Fusarium: 4
Sølvskurv:  
Stengelråte: utsatt 
Potetvirus Y: 6
Potetvirus A:
Rust TRV (rattel): 4
Rust PMTV (moptop): 7

 

Andre egenskaper: Utsatt for kolv (hulrom). Svak for flassing og skallmisfarging

 

 

Teksten under er hentet fra «Sorter og sortsprøving i potet 2009», av Per J Møllerhagen, publisert i «Jord- og Plantekultur 2010», Bioforsk Fokus vol 5, nr 1 s. 280

Peik

Peik er en norsk sort som har vært på den norske lista siden 1984. Peik var ikke med som målestokksort i noen serier i 2008, men avlinga var 15 % over Beate i perioden 2004-2006. Tørrstoffinnholdet var omtrent likt med Beate (i middel 23,6 % på Østlandet). Knollvekta har vært ca. 40 gram høyere, og med betydelig mindre småpotetandel sammenlignet med Beate. Knollantallet pr. plante er betydelig lavere. Peik er spiretreg, og trenger lengre forvarming enn Beate. Friskt ris ved høsting indikerer at den er like sein som Beate, men fordi Peik raskere får salgbar størrelse på knollene, er det mulig å høste den noe tidligere enn Beate. Men Peik må være moden for å gi god kvalitet på bearbeidede produkter. Peik har vært utsatt for vekstsprekk, kolv og stengelråte. Peik er svak mot flatskurv, fusarium og rattelvirus. Spiredvalen er betydelig lengre enn for Beate, og lagringsevnen er meget god forutsatt at det ikke er råter i partiet. Knollene til Peik er langovale med grunne øyne. Skallet er rødt og kjøttet er hvitt til lysegult. Sorten egner seg godt til pommes frites, råskrelling, og som en middels til melen konsumpotet (type BC).

Peik (N) er en sein sort, og brukes til pommes frites, råskrelling og konsum (godkjent 1984). Sorten har rødt skall og hvitt - lys gult kjøtt. Knollene er langovale knoller med grunne groøyne. Den er middels melen.

Peik | Jacobs

Foto: frukt.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.