Ramos

03.05.2010 (Oppdatert: 07.07.2020)

Informasjon er hentet fra «Sorter og sortsprøving i potet 2011», av Per J Møllerhagen, publisert i  «Jord- og Plantekultur 2012», Bioforsk Fokus vol 7, nr 1 s. 215

 

Ramos

Ramos er en nederlandsk sort fra Van Rijn som prøves spesielt til pommes frites, men den er også lansert som en konsumsort i Nederland. Ramos er testet på Østlandet i 2009-11 på til sammen 29 felt, og slik sett ferdig verdiprøvd. Avlinga lå 17 % over Beate på Østlandet, men tørrstoffet var 2,2%-enheter lavere. Ramos var blant sortene med høy knollvekt, 6 gram høyere enn Asterix og 39 gram over Beate. Andel av poteter < 42 mm var lav (9 %). Knollantallet pr. plante var 12 stk., dvs. snaut 3 knoller lavere enn for Beate og likt med Asterix. Ramos spirte likt med Asterix, dvs. middels raskt og litt seinere enn Beate. Friskt ris ved høsting indikerer at den er noe tidligere enn Beate, men resultatene så langt tilsier at den er en typisk halvsein sort. Sorten er utsatt for grønne knoller og flatskurv. Resistenstester viser at sorten er relativt sterk mot rattel og mop top, samt tørråte på knollene. Ramos er betydelig mer utsatt for svartskurv på ris og knoller enn gjennomsnittet av sortene der smittepresset er sterkt (ikke vist, men godt registrert på enkeltfelt). Ramos har mindre lagersvinn enn Beate ved lagring ved 6 °C. Sorten gror også betydelig mindre enn Beate. Spiredvalen er relativt lang, betydelig lengre enn Beate, Laila, Innovator og Oleva. Bra resistens mot lagerråter.

Ramos har langovale gule knoller med lysegult kjøtt. Grohull og navlefeste er grunne. Ramos er først og fremst en spesialsort til pommes frites, og tester har vist meget bra kvalitet til dette formålet. Siden sorten er sterk mot mørkfarging, kan en tenke seg anvendelse til skrelling for de mindre knollene. Koketypen er AB (dvs. relativ fastkokende), og sorten presenterer seg bra etter vask og opptørking. Ramos er i Norge representert av Findus Norge, som har eksklusive bruksrettigheter på sorten.

 

Sorten er ikke tatt inn på norsk sortsliste.


 

 

Ramos (NL) er under utprøving som en spesialsort til pommes frites (for Findus i Norge). Sorten har gule, store og langovale knoller med grunne grohull og lys gult kjøtt. Den er relativt fastkokende.

 

 

Foto: Steinar JohansenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.