Royal

17.03.2015 (Oppdatert: 07.07.2020) Pia Heltoft

Informasjon er hentet fra «Sorter og sortsprøving i potet 2017», av Per J Møllerhagen, publisert i «Jord- og Plantekultur 2018», NIBIO BOK vol 4, nr 1 s. 291

 

Royal

Royal er en dansk sort fra LKF-Vandel. Den ble godkjent og tatt inn på norsk sortsliste våren 2013. I «Jord og Plantekultur 2014» er det oppgitt at avling var ca. 30-40 % over Beate i perioden 2012-14 (høyest på Sør-Vestlandet). Tørrstoffinnholdet var 0,9 %-enheter lavere enn Beate på Østlandet, dvs. middels høyt. Middels knollvekt var hele 44 gram høyere enn Beate (høyeste knollvekt av alle prøvde sorter i 2014), men knollantallet var lavere, 9,8 knoller pr. plante. Andel knoller under 42 mm var meget lav (4-7 %). Spiringa var raskere enn hos Beate, mens andelen friskt ris ved høsting tilsier at sorten er litt seinere moden. Royal hadde en god del grønne knoller og vekstsprekk, og det ble registrert noe rust (7 %) i sorten i Midt-Norge. Rustresistensverdien er satt til 6. I 2014 var det mye rust på enkeltfelt (13 % på Hvam i Akershus). Royal har middels resistens mot flatskurv og tørråte på knollen, men den er sterk mot tørråte på riset. Spiredvalen var nesten like lang som for Saturna. Lagersvinnet er lavt, særlig ved 6 °C lagring. Royal har høy spiretreghet på lager, og gror nesten like lite som Saturna. Målt innhold av reduserende sukker uttrykt i glukoseinnhold har vist at Royal lå lavest ved 6°C blant sortene som var med disse årene, bortsett fra Saturna og P04-16-38. Fomaresistensen er bra, men Royal er noe mer utsatt for fusariumråte.

 

Royal er en halvsein/sein pommes frites-sort. Stekefargen (testet ved årsskiftet) er meget lys og stabil, selv der sorten ble høstet noe umoden. Tester av pommes frites-kvaliteten viste for svak og ujevn kvalitet. Strukturen i bitene ble for ujevn og løs i senter. Den ga for store utfordringer i prosessering i fabrikk og vil derfor ikke bli benyttet til friterte produkter. Koketypen er middels melen til melen (BC). Knollene er gule, ovale og med middels dype

grohull. Innvendig farge er lysgul. Sorten har vært testet litt som bakepotet med bra resultat.

Royal (DK) er en halvseinsort for produksjon av pommes frites (godkjent 2013). Knollene er gule og ovale, og har middels dype grohull. Kjøttfargen er lys gul. Den gir meget bra farge og kvalitet på pommes frites. Koketypen er middels melen til melen.

 

Foto: Steinar JohansenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.