Rustique

04.05.2010 (Oppdatert: 14.07.2020) Borghild Glorvigen

 Norsk sort (godkjent etter verdiprøving 2005-2007)

Foredler

Graminor

Norsk sortsrepresentant :

Graminor

Kryssning :

Brodick x T85-2-45

Foredlerbetegnelse :

N93-7-6

Prøveperiode i Norge :

2005-07

Knollbeskrivelse :

 

Fiolette(med ru ”russet” overflate), langovale knoller med grunne grohull og lysegult kjøtt

Tidlighetsgruppe og anvendelsesområdet :

 

Halvsein chips- og pommes fritessort

Resultater : (vs Beate)

 

Avling, kg/daa > 42mm : 

+5 % Østlandet  -4% Midt Norge

Tørrstoffinnhold :

+1,1%     ”        +0,9%      ”

Sorteringsutbytte og knollvekt :

 

Mindre småpotetandel enn Beate (-7% <42mm på Østlandet) og midlere knollvekt som Saturna

Antall knoller pr plante : 

 

Rel høyt som Saturna, 11,9 knoller pr plante

Oppspiring, friskt ris ved høsting/ tidlighet :

 

Rel sein spiring, seinere enn Beate, Friskt ris ved høsting tyder på at sorten er like sein som Beate

Grønne knoller :

Lite utsatt

Vekstsprekker :

Lite utsatt

Indre defekter og Rust :

Lite utsatt

 

 Resistensegenskaper:  (9 er best resistens, 1 er dårligst, R = resistent, M = mottakelig)

 

Potetcystenematode (Ro1) :

Mottakelig for PCN Ro1

Potetkreft  :

Resistent

Flatskurv :

 8

Tørråte, knoll : 

6

Tørråte, ris :

5

Fomaråte

7

Fusariumråte

7

Rustresistens pga mop top :

7

Rustresistens pga rattel :

9

 

 

Teksten under er hentet fra «Sorter og sortsprøving i potet 2009», av Per J Møllerhagen, publisert i «Jord- og Plantekultur 2010», Bioforsk Fokus vol 5, nr 1 s. 286

 

Rustique

Rustique er en norsk krysning. Rustique ble godkjent i 2008 etter tre års utprøving under betegnelsen N93-7-6. Kommentarer er tatt fra Jord- og Plantekultur 2008;  

Rustique har tidligere vært testet sammen med nye chipspotetsorter i et samarbeidsprosjekt mellom chipsindustrien, Graminor, forsøksringene og Bioforsk. Avlinga i 2007 lå 11 % over Saturna på Østlandet, mens sorten hadde 3 % lavere avling i Midt Norge. I middel for perioden 2005-2007 lå avlinga 7 % over Saturna på Østlandet. Tørrstoffinnholdet var ca. 1 % -enhet høyere enn Beate, Saturna. Middels knollvekt var litt høyere, mens antall knoller pr. plante var omtrent som for Saturna. Spiringa var markert seinere enn Saturna og Beate, og friskt ris ved høsting kan tyde på at Rustique er nesten like sein som Beate. Sorten har hatt lite kvalitetsfeil i prøveperioden 2005- 07. Flatskurv-, tørråte- og rustresistensen er meget bra. Sorten er mottakelig for PCN og har kortere dvale tid på lager enn Saturna, men ikke så kort som Beate. Sorten fikk like lite groer på lager som Saturna etter 6 °C lagring. Rustique har langovale knoller med grunne grohull. Skallet er dypt rødt til fiolett med rufset «russet» overflate. Kjøttfargen er lysgul. Sorten har gitt meget bra chipskvalitet, og også en bra pommes frites kvalitet. Det er en utfordring å få sorten stor nok til pommes frites, men når dyrkingstekniske tiltak settes inn så er det mulig. Prøveproduksjon i Vestfold har vist dette. Koketypen er melen (C).

Rustique (N) er en spesialsort til chips (godkjent 2008). Sorten er under utprøving til pommes frites. Sorten har langovale knoller med grunne grohull. Skallet er dypt rød-fiolett med krakelert overflate. Kjøttfargen er lys gul. Den er melen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.