Potetsorters egenskaper

27.02.2012 (Oppdatert: 08.06.2016) ,  Borghild Glorvigen

 

Oversikt over potetsorters ulike egenskaper

Alle tabeller er oppdatert av Per J Møllerhagen i desember 2011, med mindre annet er nevnt.

 

Oversikt over sorters resistens mot PCN (oppdatert 26/10/2011).


Resistensegenskaper mot sjukdom

Kvalitetsegenskaper ved ulike anvendelse

Bruksområder, knollbeskrivelse og tidlighet  

Knollansett (knoller per plante)

 

Kvalitetsegenskaper ved ulike anvendelser

Verditallene gir uttrykk for kvaliteten ved de ulike bruksområdene. 9 er best kvalitet. 6 er nedre grense for akseptabel kvalitet. - = ikke aktuell/ikke testet. Koketype: A=fastkokende, B=middels melen, C=melen.