Resultater, prøving nye sorter

22.10.2012 (Oppdatert: 27.01.2021)

 Gangen i verdiprøvinga

  • Norsk sortsrepresentant/Graminor melder inn sort til prøving til Mattilsynet avd seksjon nasjonale godkjenninger.
  • Navneforslag på sorten kan da følge med.
  • NIBIO Apelsvoll, som er ansvarlig for prøvinga, starter så verdiprøving av sorten straks settepotet er å oppdrive.
  • Tre års forsøk kjøres før en konkluderer og sammenfatter resultatene for sorten.
  • Sorten kan trekkes av Graminor/sortsrepresentant i prøveperioden på bakgrunn av resultatene underveis.
  • Det skal årlig leveres en rapport om verdiprøvinga til Mattilsynet avd seksjon nasjonale godkjenninger.
  • Resultatene presenteres årlig i ”Jord – Plantekultur” bøkene.
  • NIBIO Apelsvoll legger fram resultatene for Plantesortsnemda i Mattilsynet for de sortene som er prøvd i tre år, og gir anbefaling om sorten bør godkjennes eller ikke.

 

Les mer her: Verdiprøving i potet - gjennomføring, sortsoversikter og parametere som registres og beregnesFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.