Alle forbrukere kan begrense sitt kli­maavtrykk ved å velge klimavennlige matvarer. Poteter har lite klimaavtrykk sam­menliknet med andre matvarer.

Kortreist og anvendelig

Poteter kan dyrkes nesten over alt, og er oftest kortreist. Poteter gir mer mat per areal enn andre matvekster, og den er heller ingen storforbruker av vann. Po­teter har et stort potensial som kan være til nytte både for miljø, produsenter og forbrukere.

Det er flere gode grunner til å velge poteter:

  • Poteter er mettende og inneholder ikke fett
  • Poteter er en av de viktigste kilder til C- og B-vitamin
  • Poteter inneholder mer kalium per 100 gram vare enn banan
  • Poteter har et høyt innhold av kostfiber, mineraler og antioksidanter
  • Poteter for enhver anledning finner du i butikken, og den kan tilberedes på veldig mange måter

I verste fall blir de potetene som er for stygge, for store eller for små, til en velsma­kende fryd for ganen. Denne deilige varen kalt norsk akevitt kan nytes i hjemmet, ute eller inne, eller du finner den i en eksklusiv bar i Paris. Dette er sirkulærøkonomi på sitt beste.

Klimapotet1 tabell CO2ekvivalenter Concito

Klimasmart og bærekraftig

Ulike matvarers klimaavtrykk opp­gis gjerne i CO2-ekvivalenter per kg vare.

CO2-ekvivalenter er en betegnelse for samlet utslipp av klimagasser omregnet til CO2, altså inkluderer dette også andre drivhusgasser enn CO2 (karbondioksid).

I Dan­mark er det gjort beregninger for utslipp av CO2-ekvivalenter per kg produsert vare under danske forhold (se tabell).

Poteter er en av de matvarene med minst klimapåvirkning per energienhet (kilokalori, Kcal). Ifølge danske opplys­ninger er sammenlikningen med pasta og ris slik:

Klimapotet2 Potet Pasta Ris Concito2014 DTU2018