Velkommen til Fagforum Potet

Vår nettside er i nytt format, og vil gjennomgå opprydding og endringer i tida framover.

Fagforum Potet er et samarbeid mellom NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving og potetbransjen.

Velkommen til Fagforum Potet

Vår nettside er i nytt format, og vil gjennomgå opprydding og endringer i tida framover.

Fagforum Potet er et samarbeid mellom NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving og potetbransjen.