"Tatt på senga" av snøfall 2. dag påske. Foto: Sigbjørn Leidal, NLR Agder.

"Tatt på senga" av snøfall 2. dag påske. Foto: Sigbjørn Leidal, NLR Agder.