Velkommen til Fagforum Potet

Vår nettside er i nytt format og gjennomgår store endringer de neste månedene.

Fagforum Potet er et samarbeid mellom NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving og potetbransjen.