Ønsker du bedre løpende kontroll på økonomien, eller står du foran en omlegging, eierskifte, en erstatningssak eller ønsker du å investere?

Produksjonsbrukene øker i størrelse, det enkelte bruk har større investeringer enn tidligere. Mindre bruk må også tilpasse seg for å få gode løsninger. Det er derfor viktig å ta trygge og godt gjennomtenkte valg med tanke på lønnsomhet og økonomi.

Med Norsk Landbruksrådgivings rådgiving innenfor økonomi, strategi, erstatning og næringsutvikling, vil du få bedre kontroll på egen drift, egen økonomi og ta de riktige valgene i det daglige, eller når du ønsker å videreutvikle drifta di.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Sjekk tilbudet i din region

Ta del i vårt lokale medlemstilbud!