Det er flere forhold som taler for produksjon av fornybar energi på eget gårdsbruk. Økonomisk lønnsomhet og redusert klimaavtrykk er to av dem.

Det er viktig å rådføre seg grundig ved et slikt tiltak. Både fordi det er flere forutsetninger som må være på plass, og fordi det kan dreie seg om vesentlige investeringer.

NLR har derfor utviklet NLR Fornybar energi, der vi kan bistå deg fra avklaringsprosess til ferdig anlegg.

Bli kontaktet om fornybar energi

Kontakt oss!

NLR har etablert to rådgivingsteam som kan bistå deg dersom du ønsker hjelp med avklaring eller planlegging av anlegg for fornybar energi. Teamene dekker hele landet.

Team Biogass, tlf.: 41 44 87 79

Team Sol, varmepumpe og bioenergi, tlf.: 41 49 46 04

Bjorn Steinar Skarbo

Bjørn Steinar Skarbø

Rådgivar landbruksbygg
Midt
Valldal, Grandegata 42, 6210, Valldal
Hilde Hegnes

Hilde Hegnes

Rådgivar
Midt
Sunndal, Auragata 3, 6600, Sunndalsøra
Jon Geirmund Lied

Jon Geirmund Lied

Fagleder/Rådgivar
Midt
Valldal, Grandegata 42, 6210, Valldal
Mari red

Mari Aker

Rådgjevar jordbruk
Vest
Sandane, Krånavegen 5, 6823, SANDANE
Sven ivar aanestad 4

Svein Ivar Ånestad

Rådgiver korn
Østlandet
Gjennestad, Gjennestadtunet 83, 3160, STOKKE
IMG 8205 2

Tore Steigen

Rådgiver landbruksbygg
Innlandet
Hadeland, Risenfallgutua 2, 2770, Jaren