Det er flere forhold som taler for produksjon av fornybar energi på eget gårdsbruk. Økonomisk lønnsomhet og redusert klimaavtrykk er to av dem.

Det er viktig å rådføre seg grundig ved et slikt tiltak. Både fordi det er flere forutsetninger som må være på plass, og fordi det kan dreie seg om vesentlige investeringer.

NLR har derfor utviklet NLR Fornybar energi, der vi kan bistå deg fra avklaringsprosess til ferdig anlegg.

Bli kontaktet om fornybar energi

Kontakt oss!

NLR har etablert to rådgivingsteam som kan bistå deg dersom du ønsker hjelp med avklaring eller planlegging av anlegg for fornybar energi. Teamene dekker hele landet.

Team Biogass, tlf.: 41 44 87 79

Team Sol, varmepumpe og bioenergi, tlf.: 41 49 46 04

Sjekk tilbudet i din region

Ta del i vårt lokale medlemstilbud!