Best ugrasvirkning oppnås med tankblanding:

  • 80-100 ml Fenix + 10-20 g Sencor
  • 80-100 ml Fenix + 12,5 ml Centium
  • 60-80 ml Fenix + 5-10 g Sencor + 12,5 ml Centium

Riktig dosering er avhengig av moldinnhold, jordfuktighet og mengde /type ugras. Høyt moldinnhold gir større jordbinding av ugrasmidlene, og man må gi en større dose for å få samme effekt mot ugraset. God jordfuktighet ved sprøyting gir bedre ugrasvirkning enn hvis jordoverflata har tørket opp. Sprøytebom på potetsetteren gir mulighet for å redusere forbruk av ugrasmidler siden jorda er fuktig ved sprøyting. Metoden tillater også å kutte sprøyting i hjulspora siden ugraset uansett vil gå til grunne når plasten fjernes og hjulspora hyppes. Mengde og type ugras i jorda (ugrasbanken) betyr selvsagt også mye for valg av midler og dosering. Mange har de siste årene fått mer problem med svartsøtvier, og dette gjør Centium mer aktuell.

Centium har god virkning mot svartsøtvier, men dessverre er ugraseffekten svak mot bl.a. hønsegras, meldestokk, balderbrå og tungras. Derfor må Centium blandes med enten Fenix eller Sencor, eller helst begge. For å få god nok effekt mot svartsøtvier må dosen av Centium opprettholdes på 12,5 ml, men da må Fenix og Sencor reduseres. Centium forsterker virkningen av Sencor, både på godt og vondt. Enkelte sorter er svake mot Sencor, og i kombinasjon med Centium kan det oppstå skader på potetplantene ved langt lavere Sencordoser enn vanlig. Arielle er en slik sort som ikke bør få mer enn ca 5 gram Sencor i blanding med Centium og Fenix.

Vær oppmerksom på avstandskrav til vann:

  • Centium - 3 meter.
  • Sencor - 10 meter.
  • Fenix – 20 meter.

Det arbeides for å få dispensasjon fra disse kravene ved bruk av avdriftsreduserende tiltak. I praksis betyr det dysetyper som gir grove dråper ved lavt trykk. I skrivende stund er det ikke kommet noen avklaring, så inntil videre må man forholde seg til gjeldende avstandskrav.