Potetbeholdningen er totalt snaut 28 % høyere 1. mars i år enn den var på samme tidspunkt i 2020. For konsumpotet er det ca. 5 prosent mer potet på lager enn for et år siden, mens beholdningen for industripotet ligger vel 38 prosent høyere.

Det har vært en jevn nedgang i lagertallene for de fleste sortene siden januar. Beholdningen 1. mars i år er imidlertid høyere enn for et år siden for konsumsortene Asterix, Pimpernel og Mandel.

Beholdningen for sorter som benyttes i industriproduksjon er høyere for alle sortene, med unntak av Bruse og Asterix.