Zorvec Endavia består av to aktive stoffer (bentiavalikarb og oxatiapiprolin), og har både translaminær – og systemisk effekt.

Produktet har både forebyggende og kurativ effekt, og har vist veldig gode resultater i forsøk.

Zorvec Endavia kan brukes inntil 4 ganger per sesong, med en dose på 40 ml per gang. Behandlingsfristen er 7 dager, og Zorvec skal være regnfast etter 20 minutter.

Produktet er plassert i avgiftsklasse 3. Det er ingen begrensninger med hensyn til avstand til vann eller buffersone.


Etikett vil komme på Mattilsynets sider etter hvert.